TẦM NHÌN, SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI
TẦM NHÌN
NAMPHAT ICD định hướng phát triển thành một Tập đoàn Công nghiệp – Xây dựng – Thương mại và Dịch vụ hàng đầu Việt Nam, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt và nâng tầm tiềm lực, vị thế, uy tín của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.
 
SỨ MỆNH
  • Xây dựng giá trị – Kiến tạo tương lai
  • Vì cuộc sống phồn thịnh, hạnh phúc cho nhân viên, khách hàng, cổ đông.
  • Cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.
  • Vì một nước Việt Nam hùng cường
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • Chính trực: Trung thực trong mọi hoạt động, minh bạch trong mỗi giao dịch.
  • Tôn trọng: Mỗi một thành viên trong tập thể NAMPHAT ICD đều hiểu rằng tôn trọng đồng nghiệp, tôn trọng Công ty, tôn trọng khách hàng và đối tác cũng chính là tôn trọng bản thân mình. Hợp tác trong sự tôn trọng.
  • Trách nhiệm: Đề cao và duy trì tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động, với từng cá nhân để đạt được kết quả tốt nhất.
  • Hợp tác: Sẵn sàng hợp tác, sẻ chia với tinh thần đôi bên cùng có lợi
  • Tuân thủ: Tuân thủ luật pháp, thực hành bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách và quy định của Công ty.