Dịch Vụ Tư Vấn & Quản Lý Chuỗi Cung Ứng

LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG LÀ GÌ ?

LOGISTICS là một phần của quản trị chuỗi cung ứng bao gồm việc hoạch định, thực hiện, kiểm soát việc vận chuyển và dự trữ hiệu quả hàng hóa, dịch vụ cũng như những thông tin liên quan từ nơi xuất phát đến nơi tiêu thụ để đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Quản trị logistics là chức năng tổng hợp kết hợp và tối ưu hóa tất cả các hoạt động logistics cũng như phối hợp hoạt động logistics với các chức năng khác như marketing, kinh doanh, sản xuất, tài chính, công nghệ thông tin.

QUẢN TRỊ CHUỔI CUNG ỨNG ( Supply Chain Management) bao gồm hoạch định và quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến tìm nguồn cung, mua hàng, sản xuất và tất cả các hoạt động quản trị logistics.

Ở mức độ quan trọng, quản trị chuỗi cung ứng bao gồm sự phối hợp và cộng tác của các đối tác trên cùng một kênh như nhà cung cấp, bên trung gian, các nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng. Về cơ bản, quản trị chuỗi cung ứng sẽ tích hợp vấn đề quản trị cung cầu bên trong và giữa các công ty với nhau.

Quản trị chuỗi cung ứng là một chức năng tích hợp với vai trò đầu tiên là kết nối các chức năng kinh doanh và các qui trình kinh doanh chính yếu bên trong công ty và của các công ty với nhau thành một mô hình kinh doanh hiệu quả cao và kết dính. Quản trị chuỗi cung ứng bao gồm tất cả những hoạt động quản trị logistics đã nêu cũng như những hoạt động sản xuất và thúc đẩy sự phối hợp về qui trình và hoạt động của các bộ phận marketing, kinh doanh, thiết kế sản phẩm, tài chính, công nghệ thông tin.”

LỢI ÍCH MÀ CÔNG TY CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG

 • Giảm rủi ro trong chuỗi cung ứng
 • Cải thiện chiến lược chuỗi cung ứng
 • Tối ưu hóa hậu cần và mạng lưới hoat động
 • Quản lý cung  cầu tốt hơn
 • Giảm chi phí mua sắm
 • Quản lý kho bãi và vận chuyển tốt hơn
 • Tối ưu hóa chính sách nộp thuế
 • Các quy trình tinh gọn và hiệu quả hơn
 • Cải thiện thông lượng và giảm lãng phí không cần thiết
 • Tăng chất lượng đầu ra
 • Tăng sự hài lòng của khách hàng nội bộ và bên ngoài
 • Tăng tính linh hoạt trong kinh doanh

CÁC DỊCH VỤ TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

 •   Các dịch vụ khác theo yêu cầu riêng biệt của khách hàng;
 •     Tư vấn chiến lược dịch vụ 3PL;
 •     Hoàn thiện quy trình phân phối;
 •     Quản lý và Tối ưu hóa hoạt động vận tải;
 •     Hoàn thiện quy trình kho hàng;
 •     Thiết kế và tối ưu hóa kho hàng;
 •     Lập kế hoạch cung/cầu;
 •     Thiết kế dịch vụ Logistics;
 •     Khảo sát thị trường Logistics;
 •     Dịch vụ cho thuê và quản lý vận hành hàng hóa, kho bãi.
 •     Dịch vụ vận chuyền hàng hóa
 •     Dịch vụ khai báo Hải quan.